Profil

 • Engelskfødt
 • Engelsk morsmål
 • Medlem av Statsautoriserte translatørers forening, 2000
 • Medlem av The Institute of Linguists, London, siden 1978, Diploma, special subject Law
 • Granted Chartered Linguist status i 2017
 • The Royal Charter was granted to the Institute of Linguists in 2005 and represents a significant step in the recognition of the profession of the linguist in all areas of work.
 • Medlem av Norsk Militærjuridisk Forening 1989

Ekspertise

Oversettelser og språkvask:

 • Juridisk –  flere felter, dommer og kjennelser, offentlige dokumenter
 • Næringsliv – inklusive årsrapporter og regnskap
 • Forsikring – life og non-life
 • Luftfart – flykontrolltjeneste, flyteknisk
 • Miljø
 • Arbeidsmiljø, HMS
 • Teknisk
 • Mililtær – Humanitarian Law, militærteknisk
 • Maritim – oversatt/språkvasket lærebøker og kompendium .
 • Generelle tekster
 • Attester og vitnemål– alle typer, autorisert til engelsk

Mangeårig erfaring

1973-1994: Bred og dyp erfaring ble høstet gjennom arbeidet som advokatassistent/translatør/tolk/på et juridisk kontor i et internasjonalt miljø.

Mer erfaring i andre felter slik som næring ble høstet i løpet av årene som translatør og avdelingsleder i et oversettelsesbyrå i Oslo hvor oppdragene var mange og varierte.

1997 – nå: Selvstendig næringsdrivende med feltene som er beskrevet ovenfor.

Bruker Microsoft Office 365.